Fotoreportaż (foto (fotografia); łac. reportare: odnosić, zawiadamiać; fr. reportage: opowiadać) – „reportaż składający się z szeregu zdjęć fotograficznych lub filmowych i krótkiego tekstu wiążącego”. W tej formie reportażu fotografia przejmuje część roli tekstu informując o bieżących wydarzeniach. Zdjęcia do fotoreportażu są robione „na żywo”, „na gorąco”, tak, że odbiorca ma mieć wrażenie, że autor był dokładnie na miejscu, był uczestnikiem przedstawionych wydarzeń. Należy jednak zaznaczyć subiektywny charakter tego typu publikacji. „Wybrany moment wydarzenia powinien je zreasumować, niemniej może koloryzować reportaż wybierając co, kiedy i gdzie fotografujesz.” Zgodnie z intencją autora materiał ma wywołać u odbiorcy określone reakcje…
źródło – Wikipedia

W tym miejscu możecie zobaczyć mój wybór fotografii, zarejestrowanych w dniu ślubu. Choć jest to subiektywny wybór z większej liczby zdjęć, oddanych klientom, to z pewnością pozwoli lepiej poznać mój styl fotografowania, zobaczyć dane wydarzenie, aniżeli kilka zdjęć wrzuconych na facebook 😉
Znajdziecie tu fotoreportaże i sesje ślubne, wykonane w dniu ślubu. Sesje ślubne realizowane w innych terminach znajdą się w odrębnej zakładce.

Strona w budowie – już wkrótce galerii będzie dużo więcej 🙂